برنامه آموزشی مرحله تخصصی اردوی آماده سازی چهل و چهارمین دوره مسابقات جهانی مهارت - ابوظبی 2017
 
 اسامی راه یافتگان به مرحله تخصصی اردوهای آماده سازی مسابقات جهانی مهارت (ابوظبی - 2017) 
 
 
اسامی راه یافتگان به مرحله دوم اردوهای مسابقات جهانی مهارت (ابوظبی - 2017)
 
راهنمای استفاده از پورتال جهت سامانه ویدئو کنفرانس
 
فرم درج اطلاعات داوطلبین مترجمی جهت چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - ابوظبی 2017
 
پروژه های آزمون پایانی مرحله اول اردوی آماده سازی چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت_ابوظبی 2017
 
برنامه آموزشی مرحله دوم اردوی آماده سازی چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - ابوظبی 2017
 
فهرست ابزار همراه رقابت کنندگان جهت آزمون پایانی مرحله دوم اردوی آماده سازی

 

   دانلود : اسامی مسئولین اردوی مرحله دوم           حجم فایل 206 KB
   دانلود : راه یافتگان به مرحله دوم اردوها به تفکیک محل برگزاری اردو           حجم فایل 144 KB