رشته طراحي صفحات وب ابزار همراه نياز ندارد
 
 در خصوص رشته های فرز CNC استانهاي اعزام كننده ميبايست ابزار مورد نياز رقابت كنندگان خود را تهیه و همراه آنها ارسال نمايند.
 در خصوص رشته های تراش CNC استانهاي اعزام كننده ميبايست ابزار مورد نياز رقابت كنندگان خود را تهیه و همراه آنها ارسال نمايند.
 
 رشته فناوری اتومبیل ابزار همراه نياز ندارد
 
 رشته قنادی ابزار همراه نياز ندارد
 

 قابل توجه رقابت کنندگان رشته جواهرسازی:

برای رقابت کنندگانی که با دستگاه اسمیت جوشکلری می کنند همراه داشتن مانومتر و ریگلاتور گاز بوتان الزامی است.

   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته فناوری طراحی گرافیک           حجم فایل 72 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته جواهرسازی           حجم فایل 66 KB
   دانلود : نقشه سازه پایه سنسورها و میکروسوئیج- رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 95 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته منبت کاری           حجم فایل 64 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته کابینت سازی           حجم فایل 69 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته آجرچینی           حجم فایل 54 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته خياطي زنانه           حجم فایل 187 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته تاسيسات الكتريكي           حجم فایل 52 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته فناوري اطلاعات- پشتيباني شبكه           حجم فایل 64 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته طراحي فضاي سبز           حجم فایل 19 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته فناوری برودتی           حجم فایل 80 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته لوله کشی           حجم فایل 111 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته الکترونیک صنعتی           حجم فایل 94 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته کاشیکاری           حجم فایل 61 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 122 KB
   دانلود : ابزار و همراه رقابت كنندگان رشته مكانيك صنايع           حجم فایل 139 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت كنندگان رشته نجاري           حجم فایل 1805 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت كنندگان رشته جوشكاري           حجم فایل 112 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته فرش بافی           حجم فایل 67 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته تکنولوژی اطلاعات-نرم افزار           حجم فایل 62 KB
   دانلود : ابزار همراه رقابت کنندگان رشته نقشه کشی صنعتی           حجم فایل 111 KB