دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته تراش CNC           حجم فایل 227 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته فرز CNC           حجم فایل 218 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته فناوری طراحی گرافیک           حجم فایل 86 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته نجاری           حجم فایل 8446 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته منبت کاری           حجم فایل 85 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته کابینت سازی           حجم فایل 93 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته خياطي زنانه           حجم فایل 1082 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 85 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته فناوري خودرو           حجم فایل 161 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته فناوري اطلاعات-پشتباني شبكه           حجم فایل 141 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته طراحي فضاي سبز           حجم فایل 25 KB
   دانلود : شرح فنی رشته طراحي صفحات وب مرحله کشوری نهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 256 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته مکانیک صنایع (پلی مکانیک)           حجم فایل 303 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته فناوری برودتی           حجم فایل 119 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته قنادی           حجم فایل 184 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته لوله کشی           حجم فایل 141 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته کاشیکاری           حجم فایل 60 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته الکترونیک صنعتی           حجم فایل 123 KB
   دانلود : شرح فنی رشته کنترل صنعتی مرحله کشوری نهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 89 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 187 KB
   دانلود : شرح فني رشته جوشكاري مرحله كشوري نهمين مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 587 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته جوشكاري           حجم فایل 476 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته فرش بافی           حجم فایل 135 KB
   دانلود : شرح فنی رشته نقشه کشی صنعتی مرحله کشوری نهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 188 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته تکنولوژی اطلاعات- نرم افزار           حجم فایل 62 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته نقشه کشی صنعتی           حجم فایل 135 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته طراحي صفحات وب           حجم فایل 115 KB