دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته فرش بافي           حجم فایل 96 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته فناوري اتومبيل           حجم فایل 2213 KB
   دانلود : جواهرسازي- قطعاتي كه به شركت كنندگان داده مي شود           حجم فایل 173 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته خياطي زنانه           حجم فایل 1325 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته نقشه كشي صنعتي           حجم فایل 86 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته الكترونيك صنعتي           حجم فایل 3535 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته كاشيكاري ديوار و كف           حجم فایل 69 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته آجرچيني           حجم فایل 142 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته جوشكاري           حجم فایل 526 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته فناوري برودتي           حجم فایل 111 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته فناوري طراحي گرافيك           حجم فایل 135 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته تراش CNC           حجم فایل 138 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته فرز CNC           حجم فایل 127 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته فناوري اطلاعات- كاربرد نرم افزارها           حجم فایل 94 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته طراحي فضاي سبز           حجم فایل 64 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته طراحي صفحات وب           حجم فایل 97 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته پلي مكانيك (مكانيك صنايع)           حجم فایل 272 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته لوله كشي           حجم فایل 5315 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته جواهر سازي           حجم فایل 222 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته كابينت سازي           حجم فایل 117 KB
   دانلود : ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي رشته منبت كاري           حجم فایل 107 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته نجاری           حجم فایل 1824 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 152 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته قنادی           حجم فایل 142 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته فناوری اطلاعات سخت افزار و شبکه           حجم فایل 109 KB
   دانلود : ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 107 KB