نتایج شانزدهمین مسابقات ملی مهارت- 1394

رده بندی استانها بر حسب امتیاز مدال

رده بندی استانها بر حسب میانگین امتیاز مدال

رده بندی استانها بر حسب میانگین امتیازات

 
مرحله استانی
 
مرحله کشوری
 

تعریف رشته های شانزدهمین مسابقات ملی مهارت

منشور شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - نسخه نهایی
 
پوستر شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - اندازه 1477*2067
 
پوستر شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - اندازه 5906*8268
 
شرح فنی رشته جوشکاری - شانزدهمین مسابقات ملی مهارت
 

پروژه رشته ساخت و تولید تیمی (جدید آذر 1394)

 

   دانلود : پرسشنامه تخصصی شانزدهمین مسابقات           حجم فایل 153 KB
   دانلود : پرسشنامه عمومی شانزدهمین مسابقات           حجم فایل 262 KB
   دانلود : فهرست کارشناسان مرحله کشوری به تفکیک رشته           حجم فایل 324 KB
   دانلود : فهرست کارشناسان مرحله کشوری به تفکیک استان           حجم فایل 334 KB
   دانلود : اسامی کارشناسان مسئول شانزدهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 146 KB
   دانلود : فهرست رقابت کنندگان مرحله کشوری به تفکیک رشته           حجم فایل 309 KB
   دانلود : فهرست رقابت کنندگان مرحله کشوری به تفکیک استان           حجم فایل 302 KB
   دانلود : مراکز مجری مرحله کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 263 KB
   دانلود : برنامه زمان بندی مرحله کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 249 KB