برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی مسابقات جهانی مهارت- لندن 2011

   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته رباتیک           حجم فایل 222 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته فناوری طراحی گرافیک           حجم فایل 29 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته برودتی           حجم فایل 43 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته جواهرسازی           حجم فایل 36 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته نجاری           حجم فایل 41 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 148 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته الکترونیک           حجم فایل 44 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته جوشکاری           حجم فایل 148 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته فرز CNC           حجم فایل 102 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته فناوری اطلاعات- راه کارهای نرم افزار در تجارت           حجم فایل 82 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته تراش CNC           حجم فایل 41 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته ساخت و تولید تیمی           حجم فایل 413 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه           حجم فایل 155 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته فناوری اتومبیل           حجم فایل 53 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 78 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته طراحی وب           حجم فایل 95 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله دوم اردوهای آماده سازی ٢٠١١- رشته مکاترونیک           حجم فایل 76 KB