چهل و ششمین دوره مسابقات جهانی مهارت (شانگهای 2022) _ شرح فنی رشته مکانیک صنایع